Nieuws

Vermenigvuldigingsfactor giftenaftrek

24 januari 2013

De Geefwet heeft een vermenigvuldigingsfactor ingevoerd voor de aftrek van giften aan culturele instellingen. Door toepassing van een vermenigvuldigingsfactor wordt de aftrekpost hoger dan de omvang van de gift en ontstaat een voordeel voor de schenker. Er gelden verschillende factoren voor de verhoging van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en in de vennootschapsbelasting. Deze vermenigvuldigingsfactoren zijn ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie. Tot op heden is deze goedkeuring nog niet verleend. De regering verwacht de goedkeuring in het voorjaar van 2013 rond te krijgen. Vooruitlopend op de goedkeuring kan bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2012 een beroep gedaan worden op de vermenigvuldigingsfactor. In de aangiftebiljetten of de toelichting daarop is niets opgenomen over de goedkeuringsprocedure bij de Europese Commissie.

Deel dit artikel: