Nieuws

Verhuur garageboxen

1 oktober 2015

De verhuur van onroerende zaken is voor de heffing van omzetbelasting in beginsel een vrijgestelde prestatie. Op de vrijstelling bestaan enkele uitzonderingen. Een van deze uitzonderingen betreft de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. De staatssecretaris van Financiën heeft in een besluit uit 2009 beleid gepubliceerd over de verhuur van parkeerruimte. De verhuur van multifunctionele ruimten die primair worden gebruikt voor andere doeleinden dan het parkeren van voertuigen, valt volgens het besluit onder vrijgestelde verhuur, tenzij is overeengekomen dat de ruimte uitsluitend wordt gebruikt als parkeerruimte.

In een procedure over de verhuur van een aantal garageboxen merkte Hof Den Bosch op, dat garageboxen vaak worden gebruikt voor andere doeleinden dan de stalling van voertuigen. Daaraan verbond het hof de conclusie dat garageboxen multifunctionele onroerende zaken zijn. In het hiervoor bedoelde besluit van de staatssecretaris is gezegd dat de verhuur van multifunctionele ruimten in principe geen verhuur van parkeerruimte vormt. In de verhuurovereenkomsten was gebruik als bergruimte toegestaan. Daarom is het hof van oordeel dat de verhuur van de garageboxen is vrijgesteld van omzetbelasting.

Deel dit artikel: