Nieuws

VAR-dga terecht geweigerd

17 januari 2013

Ter verkrijging van zekerheid over de status van een arbeidsverhouding kan een verklaring arbeidsrelatie (VAR) worden gevraagd aan de Belastingdienst. Afhankelijk van de kwalificatie van de arbeidsrelatie kan dat een VAR-winst, een VAR-resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row), een VAR-dga of een VAR-loon zijn.

Iemand die zijn BV liet factureren voor door hem verrichte werkzaamheden als lid van een gemeentelijke bezwarencommissie, vroeg om een VAR-dga. De inspecteur gaf echter een VAR-row af. Hof Den Bosch was van oordeel dat dit terecht was. Voor een VAR-dga is vereist dat de verrichte of te verrichten werkzaamheden voor rekening en risico van de BV komen. Dat deed zich hier niet voor. De dga was op persoonlijke titel en vanwege zijn persoonlijke kwaliteiten benoemd als lid van de bezwarencommissie. Daar kwam nog bij dat de commissiewerkzaamheden alleen door hem persoonlijk konden worden verricht.

De Hoge Raad heeft het beroep in cassatie tegen de uitspraak van het hof ongegrond verklaard.

Deel dit artikel: