Nieuws

Urencriterium in verliesjaar

9 november 2012

Een ondernemer die voldoet aan het urencriterium heeft recht op toepassing van ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek. Aan het urencriterium is voldaan als in een kalenderjaar tenminste 1.225 uur is besteed aan werkzaamheden voor een onderneming en als tenminste 50% van de werkzame uren aan de onderneming is besteed.

 

De winst van een ondernemer was door het verrekenen van een groot bedrag aan energie-investeringsaftrek in het jaar 2007 sterk negatief. De ondernemer claimde in zijn aangifte inkomstenbelasting geen zelfstandigenaftrek. Ook hield hij geen rekening met de MKB-winstvrijstelling. De MKB-winstvrijstelling was in 2007 nog afhankelijk van het voldoen aan het urencriterium. De inspecteur corrigeerde de aangifte door de winst alsnog te verlagen met de zelfstandigenaftrek ad € 9.028 en te verhogen met de (negatieve) MKB-winstvrijstelling van € 42.350. De ondernemer was het met deze correcties niet eens omdat hij meende dat hij in 2007 niet had voldaan aan het urencriterium.

 

Hof Arnhem was van oordeel dat de inspecteur erin was geslaagd om aannemelijk te maken dat de ondernemer wel aan het urencriterium had voldaan. Het hof vond in deze beoordeling de omvang van de onderneming van belang evenals de toename van de omzet in 2007 ten opzichte van 2006 en de verklaring van de ondernemer dat hij in de jaren 2006 en 2008 wel voldeed aan het urencriterium, terwijl in 2007 minder was uitgegeven aan personeelskosten dan in 2006. Om die reden liet het hof de correcties van de inspecteur in stand.

Deel dit artikel: