Nieuws

Uitstel aanvulling partnerbegrip in Awir

6 december 2012

Per 1 januari 2013 wordt het partnerbegrip in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen aangepast. In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2010 is nog een aanvulling op de criteria voor partnerschap opgenomen. Deze aanvulling houdt in dat ook degene die op hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven en die in het voorafgaande jaar partner was van de belanghebbende, als partner wordt aangemerkt. Omdat de situatie van het voorafgaande jaar bepalend is voor dit aanvullende criterium, moet dat een jaar later in werking treden dan de overige wijzigingen van het partnerbegrip. De datum van inwerkingtreding van het betreffende artikel is bij besluit uitgesteld tot 1 januari 2014.

Deel dit artikel: