Nieuws

Teveel ingehouden pensioenpremie was loon

26 oktober 2012

Loonbelasting wordt geheven over het belastbare loon. Loon is het totaal van voordelen dat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. De ingehouden premie voor een pensioenregeling behoort niet tot het loon. Volgens de Wet op de Loonbelasting wordt loon beschouwd te zijn genoten op het moment dat het:

– betaald of verrekend wordt,
– ter beschikking van de werknemer wordt gesteld of rentedragend wordt, of
– vorderbaar en inbaar wordt.

Door een fout bij de inhouding van pensioenpremie betaalde een werkgever minder netto salaris aan een werknemer dan het bedrag waartoe hij op grond van de afspraken met die werknemer verplicht was. Als de werknemer daarom gevraagd had, zou de werkgever het te weinig betaalde hebben nabetaald. Het te weinig betaalde netto loon was daarom vorderbaar en inbaar. De over dit gedeelte van het loon verschuldigde loonbelasting had de werkgever echter niet ingehouden en ook niet afgedragen. Naar het oordeel van de rechtbank had de Belastingdienst terecht loonbelasting nageheven.

Deel dit artikel: