Nieuws

Procedure massaal bezwaar erf- en schenkbelasting

2 november 2012

De rechtbank Breda heeft onlangs in een procedure over de erfbelasting geoordeeld dat de bedrijfsopvolgingsregeling ook moet gelden voor privévermogen. Met toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling kan ondernemingsvermogen onder voorwaarden (vrijwel) onbelast overgaan op de erfgenamen. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben heel veel mensen bezwaar gemaakt tegen aanslagen erfbelasting. De Belastingdienst gaat daarom de bijzondere procedure voor massaal bezwaar toepassen. Alleen enkele representatieve zaken worden aan de rechter voorgelegd. Alle andere bezwaarschriften worden aangehouden totdat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan in de proefprocedures.

Deel dit artikel: