Nieuws

Premies werknemersverzekeringen 2015

9 januari 2015

Voor 2015 gelden de volgende premiepercentages voor de werknemersverzekeringen

WW-Awf 2,07%
WAO/WIA basis 5,25%
Bijdrage kinderopvang 0,50%
Whk variabel, zie beschikking
Zvw 6,95%
Idem, bijdrage werknemer (indien van toepassing) 4,85%
Idem, zeevarenden 0,00%
Ufo 0,78%

Maximum premieloon per loontijdvak

 Loontijdvak  Maximum premieloon
 Dag  € 199,90
 Week  € 999,53
 Vier weken  € 3.998,15
 Maand  € 4.331,33
 Kwartaal  € 12.994  
 Jaar  € 51.976

Het aantal SV-dagen in 2015 bedraagt 261. Voor de premieberekening wordt uitgegaan van 260 dagen.

Deel dit artikel: