Nieuws

Praktische handleiding btw-verhoging

17 augustus 2012

Het ministerie van Financiën heeft een aantal vragen en antwoorden over de btw-verhoging per 1 oktober 2012 gepubliceerd.

Factuur voor 1 oktober
Volgens deze publicatie mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 al voor 1 oktober 2012 het nieuwe btw-tarief van 21% in rekening brengen om te voorkomen dat zij aanvullende facturen moeten sturen voor het verschil tussen 19% en 21%. Deze btw kan worden opgenomen in rubriek 1c van het aangifteformulier.
Bij doorlopende prestaties die zijn aangevangen vóór 1 oktober 2012 en eindigen na 30 september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst voor de berekening van de btw.

Nieuwbouwwoningen
Voor de toepassing van de overgangsregeling voor nieuwbouwwoningen mogen panden die deels als woning en deels als bedrijfspand worden gebruikt in hun geheel als woning worden aangemerkt als zij voor meer dan de helft voor particuliere bewoning worden gebruikt. Aan de persoon van de verkrijger van de woning worden geen eisen gesteld voor de toepassing van de overgangsregeling. De overgangsregeling geldt niet voor de aankoop van een bouwkavel als er geen aannemingsovereenkomst is gesloten voor 28 april 2012.

Margeregeling
De verhoging van het btw-tarief heeft geen gevolgen voor de wijze van verrekenen van negatieve tijdvak- en jaarwinstmarges bij toepassing van de globalisatieregeling bij de margeregeling. De btw over de jaarwinstmarge 2012 wordt tijdsevenredig berekend. Dat betekent dat voor ¾ van de jaarwinstmarge het 19%-tarief geldt en voor ¼ het 21%-tarief.

Deel dit artikel: