Nieuws

Overgangsregeling levensloopregeling

2 november 2012

Vorig jaar is de levensloopregeling beëindigd in verband met de aangekondigde vervanging door de vitaliteitsregeling. In het zogenaamde deelakkoord is opgenomen dat de vitaliteitsregeling niet wordt ingevoerd. De (oude) staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer gezegd dat de overgangsregeling voor de levensloopregeling wel doorgaat. De overgangsregeling houdt in dat werknemers, die op 31 december 2011 een tegoed hadden op hun levenslooprekening van € 3.000 of meer, onder de bestaande voorwaarden kunnen blijven doorsparen in de regeling. Sinds dit jaar wordt er geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. De reeds opgebouwde rechten kunnen bij opname van het tegoed verzilverd worden. Tegoeden van minder dan € 3.000 vallen vrij op 1 januari 2013. Bij de belastingheffing daarover wordt rekening gehouden met in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting.

Deel dit artikel: