Nieuws

Ontbinding ondanks ziekte

10 augustus 2012

Ziekte van een werknemer is geen reden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat wil niet zeggen dat de arbeidsovereenkomst tijdens ziekte niet kan worden ontbonden. Ook tijdens ziekte kunnen zich veranderingen in de omstandigheden voordien die van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen.

Een dergelijke verandering deed zich voor bij een werkgever die zich om bedrijfseconomische redenen genoodzaakt zag een afdeling van het bedrijf te sluiten. Voor alle personeelsleden van de afdeling verzocht de werkgever om toestemming voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer wendde de werkgever zich tot de kantonrechter. Die ontbond de arbeidsovereenkomst vanwege de slechte bedrijfseconomische situatie. De werknemer kreeg een bescheiden ontslagvergoeding toegekend.

Deel dit artikel: