Nieuws

Ongevallenuitkering behoort tot loon

23 augustus 2012

Loon is een ruim begrip en omvat alle voordelen die iemand uit zijn dienstbetrekking geniet. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad kan ook de schadevergoeding die een werkgever aan een werknemer betaalt na een ongeval loon vormen. Dat doet zich voor als de werkgever aansprakelijk is en de uitkering voortvloeit uit afspraken in de arbeidsovereenkomst of andere regelingen, waaraan de werknemer onder omstandigheden een recht op vergoeding ontleent. Het maakt geen verschil of de vergoeding voor immateriƫle schade of voor verlies van arbeidskracht wordt gegeven.

 

Een politieagent ontving na een ongeval tijdens diensttijd een tweetal uitkeringen. De werkgever hield op beide uitkeringen loonheffing in. Een van de uitkeringen vloeide voort uit een rechtspositionele regeling waaraan politieagenten rechten kunnen ontlenen als de schade het gevolg is van een ongeval tijdens de dienstbetrekking. Deze uitkering was terecht belast.

De andere uitkering kwam uit een door de werkgever afgesloten ongevallenverzekering. De werknemer had geen aanspraak op deze uitkering, omdat er geen rechtens afdwingbare toezegging van de werkgever of een met de werkgever gemaakte afspraak bestond.

Volgens Hof Arnhem brengt de enkele omstandigheid dat de werkgever een verzekering had afgesloten niet mee dat de agent voor het ongeluk een aanspraak op uitkeringen had. De inspecteur had deze uitkering ten onrechte tot het loon en het belastbare inkomen uit werk en woning van de politieagent gerekend.

Deel dit artikel: