Nieuws

Nieuwe MIA-lijst gepubliceerd

10 januari 2013

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft de Milieulijst 2013 gepubliceerd. Op deze lijst staan de bedrijfsmiddelen die in 2013 voor vervroegde afschrijving of milieu-investeringsaftrek in aanmerking komen. Net als in voorgaande jaren is de Milieulijst 2013 ingedeeld in negen milieuthema’s:
1. duurzame productiemiddelen;
2. klimaatverandering;
3. luchtverontreiniging;
4. overlast en gezondheid;
5. mobiele werktuigen en transportmiddelen;
6. externe veiligheid en preventieve voorzieningen;
7. biodiversiteit en natuurlijke omgeving;
8. duurzaam grondstoffengebruik;
9. afvalstromen.

Deel dit artikel: