Nieuws

Naheffing ten onrechte berekende omzetbelasting

27 maart 2013

Wanneer de heffing van omzetbelasting is verlegd van de leverancier naar de afnemer, mag de leverancier geen omzetbelasting in rekening brengen op de factuur die hij aan de afnemer uitreikt. Doet de leverancier dat wel, dan is sprake van ten onrechte in rekening gebrachte omzetbelasting die hij op grond van de enkele vermelding op de factuur verschuldigd is.

 

De Belastingdienst heeft de keuze om, wanneer ten onrechte op een factuur vermelde omzetbelasting door de leverancier niet is afgedragen, deze belasting na te heffen bij de leverancier of bij de afnemer als deze de omzetbelasting ten onrechte heeft afgetrokken.

Naheffing bij de afnemer is niet mogelijk als de afnemer niet kan worden verweten dat hij bij de beoordeling van de aan hem uitgereikte factuur niet de nodige zorgvuldigheid heeft betracht. Uitgangspunt is dat de Belastingdienst de naheffingsaanslag oplegt aan de leverancier, maar dat is geen verplichting. Als aannemelijk is dat naheffing bij de leverancier zonder resultaat blijft, kan de Belastingdienst direct naheffen bij de afnemer.

Deel dit artikel: