Nieuws

Naheffing BPM geleende auto

2 augustus 2012

Het is inwoners van Nederland niet toegestaan om in Nederland te rijden met een auto met een buitenlands kenteken, tenzij daar een vergunning voor is afgegeven. Het rijden met een auto met buitenlands kenteken zonder vergunning kan een naheffingsaanslag BPM tot gevolg hebben. Bij een eerste constatering blijft het bij een waarschuwing; bij een tweede constatering volgt een naheffingsaanslag. Wanneer sprake is van incidenteel en kortstondig gebruik van een auto met buitenlands kenteken moet daarmee rekening gehouden worden bij de heffing van BPM. Heffing van de volledige BPM is dan namelijk in strijd met het evenredigheidsbeginsel.

Bij de Hoge Raad zijn meerdere procedures aanhangig over de BPM en de mogelijke strijdigheid van deze belasting met het Europese recht. Deze zaken hebben als overeenkomst dat het volledige bedrag aan BPM is geheven bij kortstondig privégebruik van een auto met een buitenlands kenteken door een inwoner van Nederland. Alle bestuurders werden in Nederland aangehouden in auto’s die in België of Duitsland geregistreerd zijn op naam van hun partner of een familielid. Het EG-recht verzet zich in principe niet tegen het heffen van een (registratie)belasting op motorvoertuigen. Dat betekent dat de BPM niet in strijd is met het communautaire recht. Dat neemt niet weg dat de belasting op onderdelen in strijd kan zijn met het communautaire recht. De kernvraag in deze procedures is of het Europese recht verhindert dat het volle bedrag aan BPM wordt geheven.

Het Hof van Justitie EU stelt vast dat bruikleen de mogelijkheid is om de geleende zaak te gebruiken. Bruikleen van een auto die in Nederland is geregistreerd leidt niet tot heffing van BPM. Er bestaat dus een verschil in behandeling afhankelijk van waar het geleende voertuig is geregistreerd. Dat levert een beperking op van het vrije kapitaalverkeer. Heffing van BPM is echter wel toegestaan wanneer rekening wordt gehouden met de duur van het gebruik in Nederland en wanneer aanspraak op vrijstelling of teruggaaf bestaat voor het geval de auto niet bestemd is om hoofdzakelijk in Nederland te worden gebruikt.

Deel dit artikel: