Nieuws

MRB van auto met buitenlands kenteken

18 oktober 2012

Volgens de wet met de houder van een auto motorrijtuigenbelasting betalen. De houder van een auto is:

1. de persoon op wiens naam het kenteken van de auto is gesteld;

2. de persoon die een auto zonder kenteken feitelijk ter beschikking heeft;

3. de persoon die een in het buitenland geregistreerde auto in Nederland feitelijk ter beschikking heeft.

De heffing van motorrijtuigenbelasting is niet beperkt tot ingezetenen van Nederland. Voor in het buitenland wonende mensen die in Nederland rijden met een auto met buitenlands kenteken geldt in veel gevallen een vrijstelling. In andere gevallen zal een kort belastingtijdvak van toepassing zijn. Voor een ingezetene van Nederland die de beschikking heeft over een auto met een buitenlands kenteken geldt de vrijstelling voor in het buitenland woonachtige houders niet en geldt evenmin de toepassing van een verkort belastingtijdvak.

 

De Hoge Raad heeft, onder verwijzing naar een eerder arrest, een uitspraak van Hof Den Bosch vernietigd. Het hof vernietigde een naheffingsaanslag motorrijtuigenbelasting omdat de hoogte van de belasting niet evenredig zou zijn aan het werkelijke gebruik van de auto in Nederland. Volgens de Hoge Raad is de motorrijtuigenbelasting gerelateerd aan de duur van het houderschap en onderscheidt deze belasting zich daardoor van een eenmalige registratiebelasting als de BPM. Wie een in het buitenland geregistreerde auto minder dan drie maanden in Nederland ter beschikking heeft, kan over het nog niet verstreken deel van dat tijdvak om teruggaaf van belasting vragen. De heffing van motorrijtuigenbelasting van een inwoner van Nederland voor een auto met een buitenlands kenteken die in Nederland wordt gebruikt is daarom niet een disproportionele heffing die in strijd is met het Europese recht.

Deel dit artikel: