Nieuws

Kamervragen mogelijk misbruik premiekortingsregeling

15 januari 2015

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de premiekortingsregeling voor oudere werknemers beantwoord. Eind augustus 2013 werd de regeling toegepast voor ruim 35.000 oudere werknemers. De mate van gebruik van de regeling in 2014 is nog niet bekend.
Volgens de vragensteller laat de regelgeving toe dat werkgevers en werknemers samen besluiten om een oudere werknemer met een beƫindigingovereenkomst uit dienst te laten gaan om deze werknemer na een korte periode in de WW weer in dienst te nemen met recht op een premiekorting. Volgens de minister zijn bij de Belastingdienst signalen bekend dat dit zich voordoet. Er is sprake van een maas in de wet, die zo spoedig mogelijk moet worden gedicht. De minister zal de suggestie om te toetsen of een werknemer eerder in dezelfde functie bij het bedrijf werkzaam was meenemen.

Deel dit artikel: