Nieuws

Ingehouden loonheffing moet worden afgedragen

6 februari 2013

Een inhoudingsplichtige is verplicht om de loonheffingen die hij heeft ingehouden op aangifte af te dragen. Dat geldt ook als bedragen ten onrechte zijn ingehouden. De Belastingdienst kan voor ingehouden bedragen die niet zijn afgedragen een naheffingsaanslag opleggen. Tegen een dergelijke naheffingsaanslag kan de inhoudingsplichtige uiteraard bezwaar maken. Hij kan zich echter niet met succes tegen de naheffingsaanslag verzetten met als argument dat de door hem ingehouden loonheffingen materieel niet verschuldigd zijn.

Voor zover een naheffingsaanslag betrekking heeft op het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen is dat wel mogelijk. Het werkgeversdeel mag namelijk niet op het loon worden ingehouden en mag ook niet op de werknemers worden verhaald. De afdrachtverplichting die geldt voor ingehouden loonheffingen geldt niet voor het werkgeversdeel van de premies werknemersverzekeringen.

 

De inhoudingsplichtige kan wel met succes bezwaar maken tegen een afdracht op aangifte op grond van het argument dat een door hem afgedragen bedrag materieel niet verschuldigd is.

Deel dit artikel: