Nieuws

Hoogte uurtarief voor werkzaamheden deskundige

18 juli 2012

In een procedure over de WOZ-waarde van een woning verklaarde Hof Den Bosch het hoger beroep gegrond en verminderde het hof de vastgestelde waarde. Bij de beoordeling van de onderbouwing van de waarde van de woning door de heffingsambtenaar hield het hof geen rekening met de gegevens van drie woningen die de heffingsambtenaar in zijn verweerschrift had aangevoerd.

Het hof kende verder aan de woningeigenaar een proceskostenvergoeding toe voor de ongespecificeerde nota van een taxatieverslag en de eveneens ongespecificeerde nota van rechtsbijstand.

 

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het hof vernietigd. Het hof had rekening moeten houden met de door de heffingsambtenaar ter onderbouwing van de vastgestelde waarde aangevoerde gegevens.

Verder bleek uit de nota van de taxateur niet hoeveel uren hij aan de taxatie had besteed en wat het gehanteerde uurtarief was. Daarom kon in cassatie niet worden beoordeeld of het hof bij de vaststelling van de vergoeding het Besluit tarieven in strafzaken 2003 wel juist had toegepast. Ten slotte had het hof opgemerkt dat de heffingsambtenaar de overige proceskosten niet had bestreden. In het verweerschrift voor het hoger beroep had de heffingsambtenaar tegen deze kosten verweer gevoerd. Het oordeel van het hof was daarom onbegrijpelijk. Hof Arnhem mag de procedure nu overdoen.

Deel dit artikel: