Nieuws

Heffingskortingen

18 september 2014

Diverse heffingskortingen in de loon- en inkomstenbelasting worden aangepast in het Belastingplan 2015.

Arbeidskorting
De arbeidskorting, een extra heffingskorting voor werkenden, begint bij een bepaalde hoogte van het inkomen te dalen. Deze zogenaamde afbouwgrens van de arbeidskorting gaat volgend jaar omhoog om werken lonender te maken. Het maximum van de arbeidskorting was overigens door het Belastingplan 2014 al verhoogd.

Algemene heffingskorting
Ook de algemene heffingskorting begint na het bereiken van zijn maximum bij een zeker inkomen te dalen. Het percentage waarmee de algemene heffingskorting daalt wordt verhoogd en bedraagt 2,32% in 2015 en op 3,32% in de jaren daarna.

Ouderentoeslag en ouderenkorting
Eerder was al bekend geworden dat de ouderentoeslag in box 3 wordt afgeschaft en dat de ouderenkorting in 2016 wordt verlaagd met € 83. De ouderenkorting bedraagt in 2014 € 1.032 bij een inkomen tot € 35.450 en € 150 bij een hoger inkomen. De ouderentoeslag in box 3 geldt voor ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal € 19.895 en een grondslag voor box 3 van maximaal € 279.708. Voor deze groep wordt het heffingvrije vermogen in box 3 verhoogd met maximaal € 27.984. Door de afschaffing van de ouderentoeslag met ingang van 2016 worden zij voor wat betreft het heffingvrije vermogen in box 3 gelijk behandeld als overige belastingplichtigen.

Deel dit artikel: