Nieuws

Geen sprake van duurzaam gescheiden leven

25 juli 2012

De kosten van levensonderhoud van iemands echtgenoot zijn niet aftrekbaar, tenzij de echtgenoten duurzaam gescheiden leven. Echtgenoten leven duurzaam gescheiden als zij, na de door beiden of een van beiden gewilde verbreking van de echtelijke samenleving, ieder afzonderlijk hun eigen leven leiden alsof zij niet zijn getrouwd en deze toestand door in ieder geval een van beiden als bestendig is bedoeld.

 

Een inwoner van Nederland trouwde in 2006 met iemand die geen verblijfsvergunning had en daarom niet in Nederland kon wonen. De inwoner van Nederland claimde aftrek van de door hem gemaakte kosten van levensonderhoud voor zijn echtgenote omdat zij door het ontbreken van een verblijfsvergunning duurzaam gescheiden leefden. Na de huwelijksvoltrekking hadden zij enige tijd samengeleefd, waarna de man ervoor koos om terug te gaan naar Nederland en de samenleving te verbreken. Naar het oordeel van Hof Amsterdam was geen sprake van duurzaam gescheiden leven, omdat de echtelijke samenleving niet door de wens van een van de echtelieden was verbroken en het de bedoeling van de man was om de echtgenote naar Nederland te laten komen. Ook de wil van de echtgenote was er kennelijk op gericht om naar Nederland te komen. Dat bleek uit de aanvraag van een visum en een verblijfsvergunning en het volgen van een inburgeringscursus. Door de weigering van het afgeven van een visum en een verblijfsvergunning ging dat niet door.

Deel dit artikel: