Nieuws

Geen naheffing over teveel ingehouden pensioenpremie

3 oktober 2013

Over het belastbare loon wordt loonbelasting geheven. Loon is alles wat iemand uit een (vroegere) dienstbetrekking geniet. Bedragen die worden ingehouden als bijdrage voor een pensioenregeling zijn geen onderdeel van het loon.

Een werkgever hield ten onrechte meer premie in dan zijn werknemers aan bijdrage verschuldigd waren. Volgens de pensioenregeling kwam een derde deel van de premie voor rekening van de werknemers. De werkgever hield in plaats daarvan twee derde deel van de premie in op het loon. De werkgever betaalde vervolgens de totale premie aan het pensioenfonds. De vraag was of het teveel ingehouden bedrag als bijdrage aan een pensioenregeling niet tot het loon behoorde. De Belastingdienst meende van niet en legde een naheffingsaanslag loonbelasting op aan de werkgever. Hof Den Bosch vond aannemelijk dat werkgever en werknemers zich niet bewust waren van het feit dat teveel was ingehouden. Pas na afloop van het jaar kwam de werkgever daar achter. De fout werd echter niet hersteld en de werknemers zijn niet op de hoogte gesteld. Het hof was van oordeel dat het teveel ingehouden bedrag een bijdrage aan de pensioenregeling vormde en dus niet tot het loon behoorde. Het hof vernietigde de naheffingsaanslag.

Deel dit artikel: