Nieuws

Geen herinvesteringsvoornemen

2 augustus 2012

Een ondernemer kan de belastingheffing over de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door deze winst op te nemen in een herinvesteringsreserve. De herinvesteringsreserve wordt vervolgens afgeboekt op de aanschaffingskosten van bedrijfsmiddelen die in het jaar van verkoop of in de drie jaren daarna worden aangeschaft. Voorwaarde voor het bestaan van een herinvesteringsreserve is het bestaan van het voornemen tot herinvestering van de opbrengst van het verkochte bedrijfsmiddel.

Een BV trad uit een accountantsmaatschap en ontving in verband daarmee een bedrag aan goodwill. Dat bedrag werd opgenomen in een herinvesteringsreserve. Twee jaar later kocht de BV een accountantskantoor, dat echter onmiddellijk werd doorverkocht. De directeur van de BV was in loondienst gaan werken nadat de BV uit de maatschap was getreden.
De rechtbank was van oordeel dat de BV geen herinvesteringsvoornemen had. De BV had na haar uittreden uit de maatschap geen vervangende investering gedaan. De BV was het twee jaar later overgenomen kantoor niet zelf gaan exploiteren, maar koos ervoor om dat kantoor door te verkopen waarna haar directeur bij de koper in dienst trad. Volgens de rechtbank wees dat op het ontbreken van een herinvesteringsvoornemen.

Deel dit artikel: