Nieuws

Geen afboeking herinvesteringsreserve door bestemmingswijziging

26 juli 2012

Wanneer een ondernemer een bedrijfsmiddel verkoopt voor een bedrag hoger dan de boekwaarde, kan hij directe belastingheffing over de ze boekwinst voorkomen door de boekwinst in een herinvesteringsreserve op te nemen. Deze reserve wordt afgeboekt op de aanschaf van andere bedrijfsmiddelen in het jaar van verkoop of de drie jaren daarna. Voorwaarde voor de vorming en instandhouding van een herinvesteringsreserve is dat de ondernemer het voornemen heeft tot herinvestering van de opbrengst.

Voor bedrijfsmiddelen met een afschrijvingstermijn van meer dan tien jaren geldt als aanvullende eis dat afboeking van de herinvesteringsreserve op het nieuwe bedrijfsmiddel alleen is toegestaan als de herinvesteringsreserve is gevormd bij de verkoop van een bedrijfsmiddel met dezelfde economische functie in de onderneming als het nieuwe bedrijfsmiddel.

 

De Rechtbank Haarlem was van oordeel dat afboeking van de herinvesteringsreserve die door een ondernemer was gevormd bij de verkoop van zijn vroegere bedrijfspand op de aanschafkosten van een nieuw bedrijfspand niet mogelijk was. Na gebruik als bedrijfspand was het oude pand eerst voor een langere periode verhuurd aan een derde. Pas daarna werd het pand in verhuurde staat verkocht. De bestemming van het pand was door de verhuur gewijzigd van eigen gebruik in belegging. Het nieuwe pand was bedoeld als eigen bedrijfspand. Door het verschil in economische functie was afboeking van de herinvesteringsreserve op de kostprijs van het nieuwe pand niet mogelijk. In hoger beroep sloot Hof Amsterdam zich bij het oordeel van de rechtbank aan.

Deel dit artikel: