Nieuws

Dividend uitkeren aan dga

12 november 2012

Het kan voordeliger zijn om de BV dividend uit te laten keren aan de dga in plaats van meer salaris te betalen. Het maximale tarief van de inkomstenbelasting bedraagt 52%. Van iedere euro houdt de dga in die tariefschijf dus 48 cent over. Winst van de BV is belast met 20% (boven € 200.000 winst is het tarief 25%) vennootschapsbelasting en van de resterende 80% gaat 25% af als de BV dat restant uitkeert als dividend. Van iedere euro dividend houdt de dga dus 60 cent over!

Het nieuwe BV-recht, dat op 1 oktober is ingegaan, kent een verplichte uitkeringstoets voor een dividenduitkering. Het bestuur moet goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering. De uitkeringstoets dient om vast te stellen dat de BV na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan voldoen.

Let op: Als de goedkeuring voor de dividenduitkering niet gegeven had mogen worden, dan zijn de bestuurders en aandeelhouders privé aansprakelijk voor het ontstane tekort. Houd daar rekening mee wanneer de BV dividend aan u uitkeert.

Deel dit artikel: