Nieuws

Bosbouwvrijstelling voor tuindersbedrijf

26 juli 2012

De bosbouwvrijstelling houdt in dat de voordelen die een ondernemer behaalt met een bosbedrijf niet tot de winst behoren. Het belang van de bosbouwvrijstelling is het in stand houden van bossen. Er is sprake van een bosbouwbedrijf als de instandhouding van het bos voorop staat binnen de bedrijfsuitoefening.

 

Naar het oordeel van de rechtbank Den Haag is de bosbouwvrijstelling niet van toepassing bij een tuinder die bomen in stand houdt voor de verkoop van snijgroen. De tuinder was van mening dat de instandhouding van de bomen op de voorgrond stond omdat niet meer werd gekapt dan normaal bosbeheer meebracht en dat het kappen zo nodig werd gevolgd door heraanplant. De rechtbank was van oordeel dat de verkoop van het snijgroen voorop stond en niet de instandhouding van het bos. Om die reden was volgens de rechtbank de bosbouwvrijstelling niet van toepassing.

In hoger beroep oordeelde Hof Den Haag anders. Er is al sprake van de uitoefening van een bosbouwbedrijf als niet meer wordt gekapt dan nodig is en het kappen zo nodig door herbeplanting wordt gevolgd. Het snijden van zijtakken om daarmee opbrengst te behalen is niet in strijd met de instandhouding van de houtopstand. Omdat de tuinder voldeed aan de voorwaarden had hij recht op toepassing van de bosbouwvrijstelling.

Deel dit artikel: