Nieuws

Boete voortijdig einde leasecontract voor werknemer

24 augustus 2012

Wanneer een werkgever aan een werknemer een auto ter beschikking stelt is het gebruikelijk dat tussen de werkgever en de werknemer een gebruikersovereenkomst wordt gesloten waarin rechten en verplichtingen met betrekking tot de auto zijn vastgelegd. Wanneer de auto wordt geleaset zal de gebruikersovereenkomst vaak ook een regeling bevatten voor het geval de leaseovereenkomst tussentijds wordt beëindigd, bijvoorbeeld omdat het dienstverband van de werknemer eindigt.

 

Hof Amsterdam moest onlangs oordelen over de schadevergoeding die een werkgever eiste van een voormalige werknemer wegens voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst. De schadevergoeding bestond uit een aantal maandelijkse termijnen die gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst voor rekening van de werknemer waren en de afkoopsom die de leasemaatschappij aan de werkgever in rekening had gebracht. Volgens de gebruikersovereenkomst was de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor de expiratiedatum van het leasecontract verplicht om het leasecontract over te nemen of de afkoopsom te betalen. Het hof stelde vast dat de werknemer vrij was in de keuze van merk, type en uitvoering van de leaseauto en dus zelf verantwoordelijk was voor de hoogte van de maandelijkse leasetermijnen en de kosten bij eventuele voortijdige beëindiging. Door de ondertekening van de gebruikersovereenkomst heeft de werknemer zich akkoord verklaard met de verplichting om de kosten van voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst te vergoeden. Het hof was van oordeel dat de gevolgen van de gebruikersovereenkomst niet onaanvaardbaar zijn, zodat de werknemer aan zijn contractueel overeengekomen verplichting kon worden gehouden.

Deel dit artikel: