Nieuws

Besluit administratieve en factureringsverplichtingen omzetbelasting

19 juli 2012

De staatssecretaris van Financiën heeft een besluit uit 2009 over de administratieve en factureringsverplichtingen voor de omzetbelasting geactualiseerd. Het nieuwe besluit bevat een overgangsregel voor commissarissen en daarnaast nieuwe beleidsregels voor de facturering. Het betreft de onderlinge verrekening van verhuurtermijn tussen oude en nieuwe eigenaren van verhuurde onroerende zaken en hoe moet worden omgegaan met correctiefacturen. Het besluit houdt rekening met diverse wijzigingen die vanaf 1 januari 2013 gaan gelden. Het gaat dan om:
– de wijze van factureren bij doorlopende intracommunautaire prestaties;
– de verplichte aanduidingen op de factuur voor de situatie:
  – waarin de belasting wordt geheven van de afnemer;
  – waarin de factuur wordt opgemaakt door de afnemer;
  – waarin de reisbureauregeling is toegepast;
  – of waarin de margeregeling is toegepast.

De overgangsregel voor commissarissen houdt in, dat tot 1 januari 2013 een commissaris niet belastingplichtig is als hij niet meer dan vier commissariaten vervult. Meerdere commissariaten binnen een concern gelden als één commissariaat als de commissaris daarvoor één vergoeding ontvangt. Deze overgangsmaatregel was als goedkeuring opgenomen in een eerder besluit dat per 1 juli 2012 is ingetrokken.

Deel dit artikel: