Nieuws

Belastingschulden en box 3

23 september 2013

Schulden komen in mindering op het vermogen in box 3. Dat geldt echter niet voor belastingschulden, omdat deze uitdrukkelijk zijn uitgezonderd. Alleen erfbelastingschulden kunnen als schuld in box 3 worden opgevoerd. Door belastingschulden voor de peildatum te betalen kan een hogere belastingheffing in box 3 worden voorkomen. Wie verwacht dat hij belasting moet (bij)betalen kan de Belastingdienst vragen om een voorlopige aanslag of een aangifte indienen en de aanslag voor de peildatum betalen. Is het verzoek tijdig gedaan, maar heeft de Belastingdienst nog niet of te laat gereageerd op het verzoek, dan mag toch rekening gehouden worden met het nog niet betaalde bedrag als schuld. Een verzoek om een voorlopige aanslag is tijdig ingediend als het 8 weken voor het einde van het kalenderjaar is ingediend. Voor een aangifte geldt dat deze tijdig is als die 13 weken voor het einde van het kalenderjaar is ingediend.

Deel dit artikel: