Nieuws

Autobrief 2.0 komt in 2015

21 oktober 2014

De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat hij in het vierde kwartaal van 2014 de zogenaamde Autobrief 2.0 naar de Tweede Kamer zou sturen. De gedachte van het kabinet was om de autobelastingen aan te passen, los van de aanzet voor de grootschalige herziening van het belastingstelsel. De Kamer heeft de wens uitgesproken om de autobelastingen te betrekken in de discussie over de stelselherziening. Daarom zal de staatssecretaris de Autobrief 2.0 niet eerder dan medio 2015 aan de Tweede Kamer aanbieden. In verband daarmee heeft de staatssecretaris een nota van wijziging bij het Belastingplan 2015 aangekondigd waarin maatregelen voor 2016 worden opgenomen om de verlaagde bijtelling voor elektrische voertuigen en de vrijstelling in de MRB voor zeer zuinige auto’s te regelen.

Deel dit artikel: