Nieuws

Afdrachtverminderingen

20 september 2012

Afdrachtvermindering onderwijs

De afdrachtvermindering onderwijs is bedoeld om werkgevers te ondersteunen die kosten maken voor begeleiding van werknemers die een leerwerktraject volgen. De afdrachtvermindering onderwijs geldt voor deelname aan een volledige opleiding. De omvang van het opleidingsprogramma wordt bepalend voor de maximale periode waarin de afdrachtvermindering onderwijs kan worden toegepast.

Er komt een aanvullende afdrachtvermindering voor de varianten bbl en werkend-leren op hbo-niveau. Voorwaarde voor deze aanvullende afdrachtvermindering is het behalen van het beoogde diploma. De gedurende de opleiding in aanmerking te nemen afdrachtvermindering onderwijs wordt verlaagd.

De afdrachtvermindering startkwalificatie vervalt. Ook het toetsloon voor de varianten bbl en werkend-leren op hbo-niveau voor werknemers jonger dan 25 jaar vervalt.

 

S&O-afdrachtvermindering

De S&O-afdrachtvermindering kent een tarief met twee schijven. De eerste schijf wordt verlengd tot € 200.000. Het tarief in de eerste schijf wordt verlaagd naar 38%. Voor starters wordt het tarief in de eerste schijf verlaagd tot 50%. Het uurloon wordt voortaan naar boven afgerond op hele euro’s in plaats van op een veelvoud van € 5.

 

Correctie loonaangifte

De regels voor het corrigeren van gegevens in een onjuiste of onvolledige loonaangifte door de inhoudingsplichtige worden herzien. De bestaande ministeriële regeling wordt ook aangepast.

Deel dit artikel: