Nieuws

Zelfstandige anesthesiemedewerker valt onder vrijstelling btw

16 oktober 2013

Volgens Hof Den Bosch zijn de diensten van een zelfstandige anesthesiemedewerker vrijgesteld van omzetbelasting. Het hof kwam tot dit oordeel in een procedure die betrekking heeft op een zzp’er. Omdat deze ondernemer geen personeel in dienst heeft, is er geen sprake van het uitlenen van personeel. Het verrichten van anesthesiewerkzaamheden vormt een essentieel onderdeel van de behandeling die is gericht op de genezing van een patiënt. Deze dienst valt onder de vrijstelling voor prestaties op het gebied van de gezondheidskundige verzorging van de mens.

Hof Den Bosch vindt niet van belang dat de anesthesiemedewerker door het ziekenhuis is gevrijwaard van aansprakelijkheid voor aanspraken of claims die derden jegens hem instellen in verband met de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het hof vindt ook niet van belang dat de anesthesiemedewerker handelt binnen kaders die zijn vastgesteld door een anesthesioloog. Volgens het hof verricht de anesthesiemedewerker zijn werkzaamheden zelfstandig en maakt hij in acute situaties zelfstandig keuzes ten aanzien van de medische handelingen.

Deel dit artikel: