Nieuws

WOZ-waarde niet aannemelijk gemaakt

13 september 2012

De moeizame markt voor onroerende zaken heeft gevolgen voor de WOZ-waarden.

Iemand zette zijn woning in oktober 2008 te koop voor een vraagprijs van € 279.500. Na verlaging van de vraagprijs tot € 265.000 in 2010, werd de woning uiteindelijk in 2011 voor € 252.500 verkocht. De gemeentelijke heffingsambtenaar had de WOZ-waarde op waardepeildatum 1 januari 2009 gesteld op een bedrag van € 292.000. Na bezwaar was de WOZ-waarde verlaagd tot € 280.000.

 

Hof Arnhem vond aannemelijk dat de waarde van de woning ten tijde van de verkoop in 2011 niet hoger was dan de gerealiseerde verkoopopbrengst van € 252.500. De gemeentelijke heffingsambtenaar slaagde er niet in aannemelijk te maken dat de woning op 1 januari 2009 tenminste € 280.000 waard was. De veronderstelde waardedaling van € 27.500 in een periode van ruim twee jaar vond het hof niet aannemelijk. De door de eigenaar van de woning bepleite waarde van € 260.000 op de waardepeildatum vond het hof wel aannemelijk. Deze waarde week niet veel af van de door de makelaar voor de verkoopopdracht opgestelde taxatie.

Deel dit artikel: