Nieuws

Wijzigingen maatregelen woningmarkt

13 februari 2013

Om de maatregelen voor de woningmarkt ook door de Eerste Kamer te kunnen krijgen, heeft het kabinet met een aantal oppositiepartijen een akkoord gesloten over aanpassingen van deze maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:

1. Huurmarkt
Voor huurders met een inkomensgroep van meer dan € 43.000 per jaar wordt de maximale huurverhoging verlaagd tot 4% boven de inflatie. Voor huurders met een inkomensgroep tussen € 33.614 en € 43.000 wordt de huurstijging maximaal de inflatie plus 2% en voor huurders met een inkomen tot € 33.614 stijgt de huur met 1,5% boven de inflatie.
De verhuurderheffing voor woningcorporaties bedraagt in 2013 € 50 miljoen. De heffing loopt op tot € 1,7 miljard in 2017.

2. Koopmarkt
Het volledig en annuïtair aflossen van hypotheken binnen 30 jaar blijft de norm. Er komt een mogelijkheid om naast de hypotheek een tweede lening af te sluiten tot 50% van de waarde van de woning met een looptijd van maximaal 35 jaar. De rente op deze lening is niet aftrekbaar. De bijdrage van het Rijk aan de startersleningen wordt in 2013 verhoogd van € 20 naar € 50 miljoen. Daarmee kunnen circa 11.000 startersleningen worden verstrekt.

3. Bouwen
Voor verbouwingen en renovatie van bestaande bouw geldt voor een periode van een jaar het lage btw-tarief van 6%. Deze maatregel gaat in op 1 maart 2013. Daarnaast komt er een investeringsfonds voor energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. Het fonds geldt zowel voor verhuurders als voor eigenwoningbezitters. De rijksbijdrage aan het fonds wordt aangevuld met middelen uit de markt tot een bedrag van € 600 miljoen.

Deel dit artikel: