Nieuws

Wijzigingen Loonbelasting

3 januari 2013

Per 1 januari 2013 zijn de volgende zaken gewijzigd in de Loonbelasting.

Overgangsregeling levensloopregeling
De per 1 januari 2012 bestaande overgangsregeling voor de levensloopregeling is gewijzigd. Voor deelnemers  die op 31 december 2011 minder dan € 3.000 op hun levenslooprekening hadden, valt het tegoed vrij begin 2013. Er wordt belasting geheven over 80% van het tegoed op 31 december 2011. Daarbij wordt rekening gehouden met in het verleden opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting.
Mensen die op 31 december 2011 een tegoed van € 3.000 of meer hadden, kunnen tot 2022 gebruik blijven maken van de levensloopregeling. Het levenslooptegoed kan ook voor andere zaken dan verlof worden opgenomen. Wanneer het volledige tegoed in 2013 wordt opgenomen, wordt van het tegoed op 31 december 2011 slechts 80% belast. Het meerdere wordt volledig belast. Bij de belastingheffing wordt rekening gehouden met opgebouwde rechten op levensloopverlofkorting.

Werkkostenregeling
Met ingang van 2013 bedraagt de vrije ruimte voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers 1,5% van de fiscale loonsom. Voor een maaltijd in een bedrijfskantine geldt als normbedrag € 3,05 per maaltijd. Voor huisvesting en inwoning geldt als normbedrag € 5,25 per dag.

Personeelsleningen
Er is in 2013 geen sprake van een te belasten rentevoordeel als de werknemer ten minste 3,0% rente betaalt over het geleende bedrag.

Deel dit artikel: