Nieuws

Wijzigingen inkomstenbelasting 2014

2 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de volgende zaken gewijzigd in de inkomstenbelasting.

Tarieven box 1
Het tarief in de eerste schijf bedraagt 5,15% (2013: 5,85%). De overige tarieven zijn gelijk gebleven. Inclusief premies volksverzekeringen is het tarief in de eerste schijf 36,25% en in de tweede schijf 42%. Vanaf de derde schijf worden geen premies
volksverzekeringen geheven. Het tarief inclusief premies in de tweede schijf is gelijk aan het belastingtarief in de derde schijf.

Tarieven box 2
Het reguliere tarief in box 2 bedraagt 25%. In 2014 geldt echter voor het inkomen in box 2 tot € 250.000 een tarief van 22%.

Heffingskortingen

  • De maximale algemene heffingskorting bedraagt in 2014 € 2.103 (2013: € 2.001). Voor hogere inkomens geldt een maximale algemene heffingskorting van € 1.366.
  • De maximale arbeidskorting voor lagere inkomens bedraagt € 2.097 (2013: € 1.723). Voor hogere inkomens geldt een lager maximum van € 367 (2013: € 550).
  • De maximale werkbonus bedraagt € 1.119 (2013: € 1.100).
  • De ouderschapsverlofkorting bedraagt voor 2014 € 4,29 (2013: € 4,24) per verlofuur.

Eigen woning
Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.040.000 bedraagt in 2014 0,7% (2013: 0,6%) van de waarde. Het verhoogde eigenwoningforfait voor het deel van de WOZ-waarde boven € 1.040.000 bedraagt 1,8% (2013: 1,55%).

De rente in een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan € 36.300 (2013: € 35.700) bij tenminste 15 jaar premiebetaling en niet meer dan € 160.000 (2013: € 157.000) bij 20 jaar of meer premiebetaling.
Met ingang van 1 januari 2013 is de vrijstelling voor de kapitaalverzekering eigen woning voor nieuwe gevallen vervallen.

De maximale vrijstelling voor kamerverhuur bedraagt in 2014 € 4.748 (2013: € 4.536).

Zorgkosten
Met ingang van 1 januari 2014 zijn niet meer aftrekbaar als specifieke zorgkosten:
– scootmobielen;
– rolstoelen;
– aanpassingen aan, in of om de woning.

Deel dit artikel: