Nieuws

Wetsvoorstel verruiming openbaarheid WOZ-waarde

9 november 2012

De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) bevat algemene regels voor de waardebepaling en waardevaststelling van onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld bij voor bezwaar vatbare beschikking. De rijksbelastingdienst, de waterschappen en de gemeenten gebruiken de WOZ-waarde voor de belastingheffing. Bij de Tweede Kamer is een voorstel ingediend dat een aantal wijzigingen van de Wet WOZ omvat. Het gaat om een verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde van woningen, de regeling van de landelijke voorziening WOZ bij het Kadaster en het schrappen van de zogenoemde Fierensmarge. Door verruiming van de openbaarheid van de WOZ-waarde wordt het voor iedereen mogelijk om de WOZ-waarde van een woning op te vragen. Dat gebeurt digitaal op een centraal punt bij een nog in te stellen voorziening.

De zogenaamde Fierensmarge is de in de wet opgenomen marge rondom de vastgestelde WOZ-waarde, waarbinnen het niet mogelijk was om bezwaar te maken. De Hoge Raad heeft deze marge buiten werking gesteld. De aanpassing van de Wet WOZ wordt aangegrepen om deze wetsbepaling te verwijderen. Het is de bedoeling dat de wetswijzigingen op 1 januari 2014 ingaan.

Deel dit artikel: