Nieuws

Wetsvoorstel uitstel van betaling exitheffingen aangenomen

15 mei 2013

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel uitstel van betalingen exitheffingen aangenomen. Onder de exitheffingen vallen de eindafrekeningsbepalingen in de Wet IB 2001 en de Wet Vpb ’69. Het wetsvoorstel wijzigt de Invorderingswet 1990 en is een gevolg van een arrest van het Hof van Justitie EU (arrest National Grid Indus) van 29 november 2011 inzake exitheffingen. Het Hof van Justitie EU heeft in dit arrest beslist dat op het tijdstip van vertrek de hoogte van de belastingschuld van de exitheffing mag worden vastgesteld en in een belastingaanslag worden vastgelegd. De wijziging van de Invorderingswet 1990 werkt terug tot en met 29 november 2011. Vooruitlopend op deze wetswijziging had de staatssecretaris van Financiën overigens al in een beleidsbesluit een regeling getroffen. De daarin opgenomen faciliteiten waren minder ruim dan nu in de wet is geregeld.

Deel dit artikel: