Nieuws

Wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 ingediend

29 mei 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat een aantal technische en redactionele wijzigingen.

Loonbelasting
Bij de behandeling van het Belastingplan 2013 is gezegd dat de per 1 januari 2013 in de Wet IB 2001 opgenomen werkbonus per 1 januari 2014 zal worden opgenomen in de Wet op de Loonbelasting 1964. In dit wetsvoorstel wordt dat geregeld. De werkbonus is een extra heffingskorting. Door de wijziging kan deze heffingskorting met ingang van 2014 door de werkgever worden toegepast.

Omzetbelasting
De tijdelijke verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% voor de renovatie en het herstel van woningen wordt in de wet opgenomen. De tijdelijke verlaging loopt tot 1 maart 2014.
De toepassing van het verlaagde tarief voor het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen in woningen wordt met ingang van 1 januari 2014 beperkt tot de arbeidscomponent. Wel wordt de toepassing van het verlaagde tarief uitgebreid met het aanbrengen van isolerend glas. Dat is nu nog uitgezonderd van het verlaagde tarief voor isolatiewerkzaamheden.

De vrijstelling voor fondswervende diensten van sportverenigingen wordt verhoogd van € 31.765 tot € 50.000 per jaar. De bestaande kantineregeling voor sportverenigingen vervalt met ingang van 1 januari 2014. Kantineverstrekkingen worden veelal aangemerkt als leveringen, waarvoor een vrijstelling geldt van € 68.067. De vrijstelling voor leveringen en diensten voor fondswervende activiteiten geldt niet voor kantineverstrekkingen die geen relatie hebben met de primaire vrijgestelde activiteiten van de betrokken organisatie.

Deel dit artikel: