Nieuws

Voorwaarden aan toepassing afroommethode gebruikelijk loon bij BV in maatschapsverband

16 november 2012

Een werknemer die een aanmerkelijk belang heeft in de werkgever moet voor zijn werkzaamheden tenminste het salaris ontvangen dat gebruikelijk is voor een soortgelijke baan waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. De gebruikelijkloonregeling speelt bijvoorbeeld bij de arbeidsverhouding van de dga en zijn BV. Het gebruikelijke loon kan niet alleen door vergelijking met het salaris van andere werknemers worden vastgesteld, maar ook met de zogenaamde afroommethode. De afroommethode kan worden toegepast als de opbrengsten van de BV vrijwel geheel voortvloeien uit de door de dga verrichte arbeid. Het gebruikelijke loon bestaat dan uit de opbrengsten van de BV, verminderd met de daaraan toe te rekenen kosten, lasten en afschrijvingen.

Wanneer de werkzaamheden worden verricht in een samenwerkingsverband en de opbrengsten van de BV bestaan uit een aandeel in het resultaat van het samenwerkingsverband, kan de afroommethode alleen worden toegepast als het aandeel van de BV in het resultaat van dat samenwerkingsverband wordt bepaald door de arbeid die de dga in het samenwerkingsverband verricht. Wanneer het aandeel van de BV in het resultaat van het samenwerkingsverband bestaat uit een percentage van het resultaat van dat samenwerkingsverband, ontbreekt de relatie tussen de arbeid van de dga en het resultaat van de BV. De opbrengst van de BV is dan voor een belangrijk deel afhankelijk van de bijdrage die de andere partners met hun arbeid aan het resultaat van het samenwerkingsverband hebben geleverd. In een dergelijk geval kan volgens de Hoge Raad de afroommethode niet worden toegepast.

 

De Hoge Raad heeft de andersluidende uitspraak die Hof Leeuwarden deed over het gebruikelijke loon van een advocaat in een samenwerkingsverband van advocaten en notarissen vernietigd. Het hof was van oordeel dat in die situatie de opbrengsten van de BV van de advocaat vrijwel geheel het gevolg waren van de door de advocaat voor het samenwerkingsverband verrichte werkzaamheden.

Deel dit artikel: