Nieuws

Voorstel wijziging Inkomstenbelasting

18 oktober 2012

Enige tijd geleden is een commissie ingesteld die moet onderzoeken of de tarieven van de inkomstenbelasting budgetneutraal verlaagd kunnen worden. De belastingcommissie heeft een interim-rapport uitgebracht. Volgens dat rapport kunnen de tarieven verlaagd worden door het schrappen van aftrekposten.

 

Lagere tarieven

In plaats van de huidige vier tarieven moeten er twee tarieven komen. Het lage tarief van maximaal 37% zou kunnen gelden voor bijna 12 van de 13 miljoen belastingplichtigen door de eerste tariefschijf te verlengen tot ruim € 60.000. Het voorgestelde hoge tarief is 49%. Beide tarieven kunnen structureel nog 3% lager, dus naar 34 en 46%.

De commissie stelt voor de hypotheekrenteaftrek te beperken, maar wil daarbij bestaande en nieuwe gevallen gelijk behandelen. De renteaftrek gebeurt tegen het tarief van de nieuwe eerste schijf. De overdrachtsbelasting voor woningen zou moeten worden afgeschaft. De rente over zogenaamde restschulden (schulden die overblijven na verkoop van de woning en aflossing van de hypotheek) moet fiscaal aftrekbaar worden.

Omdat de inkomens- en vermogenssituatie van de huidige groep in de leeftijd van 65 tot 70 jaar beter is dan die van de groep jonger dan 50 jaar, wordt van ouderen met een hoger inkomen geleidelijk aan eenzelfde belastingbijdrage gevraagd als van jongeren. Mensen van 65 jaar en ouder betalen nu minder dan mensen die jonger zijn dan 65 jaar.

 

Ondernemers

De commissie stelt verder voor om een aantal faciliteiten voor ondernemers te schrappen. Concreet gaat het om de zelfstandigenaftrek, de stakingsaftrek en de meewerkaftrek. Als gevolg daarvan vindt de commissie dat het urencriterium kan worden afgeschaft. Dat leidt tot vermindering van administratieve lasten en uitvoeringskosten.

De commissie heeft een voorkeur voor faciliteiten die toenemen bij groeiende winst, zoals de MKB-winstvrijstelling. Deze stimuleert ondernemers om meer winst te maken zonder een oneigenlijke prikkel naar het ondernemerschap. Het ligt daarom voor de hand om ook de startersfaciliteiten als de extra zelfstandigenaftrek, de willekeurige afschrijving en de startersaftrek voor arbeidsongeschikten af te schaffen.

Verder stelt de commissie voor om een sanctie in te voeren als de FOR niet wordt gebruikt voor de aankoop van een lijfrente.

Deel dit artikel: