Nieuws

Vooraf ingevulde aangifte IB en controlethema’s 2012

7 maart 2013

Sinds een aantal jaren is het mogelijk een vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting te gebruiken. Het aantal opgenomen gegevens wordt steeds verder uitgebreid. Volgens de staatssecretaris van Financiën wordt de aangifte over 2012 voor ruim 4 miljoen mensen helemaal vooraf ingevuld. Dat is de helft van het aantal mensen dat aangifte inkomstenbelasting moet doen. Ook als gebruik gemaakt wordt van de vooraf ingevulde aangifte blijft men zelf verantwoordelijk voor de aangifte. Dat betekent dat men de aangifte moet controleren en waar nodig moet wijzigen of aanvullen en pas daarna moet insturen.

Volgens de staatssecretaris voorkomt het gebruik van de vooraf ingevulde aangifte het maken van fouten. De vooraf ingevulde aangifte bevat de volgende gegevens:
– Loon, uitkeringen, pensioenen
– Heffingskortingen
– Hypotheekgegevens en WOZ-waarde eigen woning
– Ingehouden dividendbelasting
– Lijfrentepremies
– Studiekosten
– Banksaldi en spaartegoeden
– Waarde effectenportefeuilles
– Leningen en andere schulden
– Buitenlandse pensioenen
– Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
– Buitenlandse bankrekeningen
– Inkomsten van zorgverleners uit persoonsgebonden budget.

 

De Belastingdienst hanteert in tegenstelling tot eerdere jaren nu meerdere controlethema’s. Dit jaar wordt extra aandacht besteed aan hypotheekverhogingen, de aftrek van lijfrentepremies, de aftrek van zorgkosten en Duitse rente.

Deel dit artikel: