Nieuws

Vierde nota van wijziging fiscale behandeling eigen woning

21 november 2012

De tijdelijke regeling die het mogelijk maakt om hypotheekrente in aftrek te brengen na een periode van verhuur van een voormalige eigen woning zou per 1 januari 2013 vervallen. Door een wijziging van het wetsvoorstel dat de aanpassing van de fiscale behandeling van de eigen woning regelt, wordt deze regeling verlengd tot 1 januari 2014.
Dat geldt ook voor de termijn van de verhuisregeling bij aan- of verkoop. Deze termijn bedraagt tijdelijk drie jaar en wordt nu per 1 januari 2014 in plaats van per 1 januari 2013 weer op twee jaar gesteld. De verhuisregeling maakt het mogelijk om tijdelijk voor twee woningen hypotheekrente in aftrek te brengen. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen.

Deel dit artikel: