Nieuws

Vervanging G-rekeningen start 1 juli 2014

13 november 2013

In de Invorderingswet 1990 is ondermeer geregeld wie aansprakelijk is voor de betaling van belastingen. Zo is geregeld dat opdrachtgevers bij onderaanneming en inleners van personeel aansprakelijk zijn voor de betaling van loon- en omzetbelasting door opdrachtnemers c.q. uitleners van personeel. Door storting van de betreffende bedragen op een zogenaamde G-rekening van de opdrachtnemer of uitlener van personeel kan de aansprakelijkheid worden beperkt. Al enkele jaren geleden is in de Invorderingswet een bepaling opgenomen dat het stelsel van G-rekeningen vervangen gaat worden door een zogenaamd depotstelsel. De Belastingdienst houdt dan depots aan voor uitleners van personeel en onderaannemers. Volgens mededeling van de Belastingdienst gaat de omzetting van G-rekening naar depot nu met ingang van 1 juli 2014 gefaseerd gebeuren. Voor de omzetting wordt een jaar uitgetrokken. Uiterlijk op 1 juli 2015 moeten alle G-rekeningen vervangen zijn door een depot.

Deel dit artikel: