Nieuws

Versoepeling aflossingseis hypotheek

7 juni 2013

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over de hypotheekrenteaftrek beantwoord. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 is het recht op aftrek van rente over een eigenwoningschuld beperkt tot maximaal 30 jaar. Voor op 1 januari 2013 bestaande leningen geldt door de werking van het overgangsrecht geen verplichte aflossing. Met ingang van 2013 geldt voor nieuwe eigenwoningschulden de verplichting om in maximaal 360 maanden af te lossen. Heeft iemand voorafgaand aan het aangaan van een nieuwe eigenwoningschuld al een periode recht gehad op renteaftrek, dan wordt deze periode in mindering gebracht op de maximale periode van 360 maanden waarin de schuld moet worden afgelost.

De staatssecretaris vindt verkorting van de periode waarin de schuld moet worden afgelost omdat eerder renteaftrek is genoten ongewenst. Daarom kondigt hij aan dat hij op korte termijn met een besluit komt waarin wordt goedgekeurd dat in dergelijke gevallen alleen de renteaftrekperiode verkort wordt met de eerdere periode van aftrek. De aflossing van de schuld mag in maximaal 360 maanden gedaan worden.

Voor een aanvullende lening boven het bedrag waarvoor al enige tijd renteaftrek is genoten, gaat een nieuwe 30-jaarstermijn lopen.

Deel dit artikel: