Nieuws

Verschillende waarderingsmethoden begin en einde terbeschikkingstelling

9 november 2012

Door de werking van de terbeschikkingstellingsregeling moet de houder van een aanmerkelijk belang in een BV de resultaten van de terbeschikkingstelling van vermogensbestanddelen aan de BV verantwoorden in box 1 van de inkomstenbelasting. Tot die resultaten behoort niet alleen de periodieke opbrengst zoals huur voor een pand of de rente over een lening, maar ook de eventuele meerwaarde van het vermogensbestanddeel over de looptijd van de terbeschikkingstelling.

 

In de procedure over de boekwinst bij het einde van de terbeschikkingstelling van een pand was in geschil de vraag of op de begin- en einddatum van de terbeschikkingstelling dezelfde waarderingsmethodiek moet worden gebruikt.

Hof Den Bosch was van oordeel dat het iemand vrijstaat bij de waardering van dezelfde zaak op verschillende waardepeildata gebruik te maken van verschillende waarderingsmethoden, zolang die methoden maar geschikt zijn om de waarde in het economische verkeer van die zaak vast te stellen. Het anders luidende standpunt van de inspecteur vindt volgens het hof geen steun in het recht.

Deel dit artikel: