Nieuws

Verruiming kinderopvangtoeslag 2014

10 oktober 2013

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft toegezegd om in het kader van de aanpassing van de zogenaamde kindregelingen de kinderopvangtoeslag te verruimen. Vanaf 1 januari 2014 worden de toeslagpercentages voor het eerste kind voor ouders met inkomens tussen circa € 50.000 en € 105.000 verhoogd.
Voor ouders met een inkomen vanaf € 105.000 geldt vanaf 1 januari 2014 een vast tarief van 18%. Tot en met 2012 gold voor alle inkomens een toeslag van tenminste 33%. In 2013 is dit voor hogere inkomens afgeschaft.

Deel dit artikel: