Nieuws

Verlenging thuiskopieheffing

30 oktober 2013

De bestaande regeling voor de thuiskopieheffing zou per 1 januari 2014 vervallen. Inmiddels is besloten deze heffing te verlengen tot 1 januari 2016. De thuiskopieheffing is geregeld in de Auteurswet. Deze bevat een delegatiebepaling om voorwerpen aan te wijzen die onder de heffing vallen en om nadere regels en voorwaarden te stellen met betrekking tot de hoogte, verschuldigdheid en vorm van de vergoeding. Deze delegatiebepaling laat geen ruimte om voor te schrijven dat de heffing op de factuur moet worden vermeld. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie geeft in een toelichting op de verlenging aan dat er in ieder geval voorlopig geen thuiskopieheffing op e-readers komt.

Deel dit artikel: