Nieuws

Verhoging assurantiebelasting

12 november 2012

Een van de aangekondigde maatregelen voor 2013 is een verhoging van de assurantiebelasting van 9,7% naar 21%. Deze verhoging gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2013. Assurantiebelasting moet betaald worden over de premies van schadeverzekeringen.

Het is mogelijk om voor het eerste jaar te ontkomen aan de belastingverhoging door de premies vooraf, dus nog in 2012, te betalen. Dat werkt alleen als de premie ook in 2012 verschuldigd is. Daarvoor kan het nodig zijn om polissen om te zetten naar jaarbetaling, met een ingangsdatum die nog in 2012 ligt.

Let op! Er is overgangsrecht aangekondigd dat moet voorkomen dat mensen massaal de belastingverhoging omzeilen door de polis om te laten zetten.

Deel dit artikel: