Nieuws

Vergrijpboete omdat loonbelasting niet werd betaald

2 augustus 2012

Wanneer het aan opzet of grove schuld van de inhoudingsplichtige is te wijten dat de loonbelasting die hij op aangifte had moeten afdragen, niet of te laat is betaald, kan de Belastingdienst aan de inhoudingsplichtige een vergrijpboete opleggen. Grondslag voor de boete is het bedrag aan belasting dat niet of te laat is betaald.

Een BV keerde aan haar dga en enig werknemer loon uit in de vorm van een tantième. Op het tantième werd geen loonbelasting ingehouden. De BV deed een nihilaangifte loonbelasting. Na de aankondiging van een boekenonderzoek verzocht de BV om opleggen van een naheffingsaanslag loonbelasting. Tegelijk met de naheffingsaanslag legde de Belastingdienst een vergrijpboete op van 50% van de nageheven belasting. Bij de uitspraak op het door de BV ingediende bezwaar werd de boete verminderd tot 10% van de nageheven belasting. Hof Amsterdam hechtte geen geloof aan het betoog van de BV dat de dga meende dat hij en de BV aan hun fiscale verplichtingen zouden hebben voldaan als hij het tantième in zijn aangifte IB zou opnemen. Dat betoog strookte niet met eerdere verklaringen van de BV, waarin werd gezegd dat het inhouden van loonbelasting aan de aandacht was ontsnapt. Het hof was van oordeel dat de BV willens en wetens de belasting die op aangifte moest worden voldaan niet had betaald. De vergrijpboete was volgens het hof terecht opgelegd. Er was geen enkele aanleiding om de boete te verlagen.

Deel dit artikel: